Sillón 31 Prof. Salvador Yannuzzi Electo en sesión ordinaria de 17 de abril de 2018.